Pasted Graphic

PROFIL:


Doświadczony Transformation Manager z wieloletnim doświadczeniem w kierowaniu projektami informatycznymi dla w polskich i zagranicznych instytucji finansowych. Wieloletnie doświadczenie konsultingowe w renomowanych firmach doradczych (10 lat w Deloitte, półtora roku w Unisys). Certyfikowany kierownik projektów (PMP). Ponad 17 letnie praktyczne doświadczenie w zarządzaniu projektami wdrożeń systemów informatycznych, zmian organizacji, redukcji kosztów, w tym także zarządzaniu projektami w trudnych sytuacjach. Tworzenie jednego z pierwszych biur zarządzania projektami PMO (Project Management Office). Unikatowa wiedza i doświadczenie w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi i tworzeniu planów ciągłości działania, uzyskane między innymi podczas pracy dla Sztabu Kryzysowego Deloitte w Nowym Jorku po 11 września 2001. Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych Departamentów IT (miedzy innymi pełniący obowiązki Dyrektora Ośrodka Obliczeniowego w jednym z Banków, Dyrektor Biura Projektów, Dyrektor Departamentu Wdrożenia Centralnego Systemu Informatycznego). Praktyczne doświadczenie zdobyte podczas wielu procesów wyboru dostawców systemów informatycznych, tworzeniu i racjonalizowaniu budżetów IT, budowaniu strategii outsorsingowych. Udział i kierowanie projektami między innymi dla: PKO BP, Banku Pekao, BRE, Grupy KBC, BPH, CitiGroup New York, Banku Ochrony Środowiska, Banku BGŻ, DZ Banku, Grupy PZU i wielu innych wiodących firm polskich i amerykańskich, w tym także projektach UE. Równolegle do pracy kierownika projektów prowadzi od wielu lat szkolenia z zakresu zarządzania projektami, zarządzania wymaganiami oraz podstaw rachunkowości dla menedżerów. Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń. Prowadzi zajęcia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Politechnice Krakowskiej i Politechnice Wrocławskiej na poziomie studiów Executive MBA i podyplomowych. Prelegent na wielu krajowych oraz międzynarodowych konferencjach i seminariach.

KLUCZOWE DOŚWIADCZENIA:


Kierownik i dyrektor projektu w wielu projektach wdrożeniowych systemów bankowych obejmujących analizę wymagań, wybór dostawcy, negocjacje kontraktu, wdrożenie systemu. Znajomość wielu systemów bankowych, w tym Alnova, Profile, IBIS, IBS-90, Globus T-24, MIDAS, BankMaster, FlexCube, różne systemy bankowości internetowej, systemy dla biur maklerskich, hurtowni danych oraz systemów klasy CRM i biznes inteligence.

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW:


Polski – rodzimy
Angielski – płynna
Niemiecki – poziom konwersacyjny
Rosyjski – poziom konwersacyjny

INNE:


Członkowstwo w organizacjach zawodowych:
Od 2004 członek PMI.
2005-2006 Prezes, 2006-2007 Wiceprezes Polskiego Oddziału Project Management Institute.
Od 2010 członek IIBA.

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE:


2011 - obecnie CitiBank International Polska - AML EMEA Transformation Head
Dyrektor Deepartamentu Projektów i Wsparcia Produkcji EMEA AML. Kierujący zespołem ponad 60 kierowników projektów, analityków biznesowych, testerów i ekspertów, nadzorujących lub prowadzących wdrożenia projektów z obszaru AML w regionie EMEA. Odpowiedzialny za zarządzanie projektami, analizę wymagań, planowanie i realizację, zarządzanie ryzykiem, procesem testów, prowadzeniem regionalnego PMO, raportujący do globalnych struktur CitiBanku.
2009 - 2010 DZ Bank Polska - kontraktowy Kierownik Projektu
Kierownik Projektu wdrożenia bankowości internetowej. Odpowiedzialny za zarządzanie projektem, analizę wymagań, planowanie i realizację, zarządzanie ryzykiem, process testów, prowadzenie PMO, kontakty z dostawcą, raportujący na poziom Zarządu Banku.
2008 Deloitte Polska - Dyrektor
Odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych klientów oraz kierowanie wybranymi projektami w sektorze finansowym ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań informatycznych wspierających zarządzanie ryzykiem, forensic oraz systemy wykrywania nadużyć i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
2007 - 2008 BI Insight SA - Genral Manager
Odpowiedzialny za kierowanie nowoutworzoną firmą będącą jointwenture polskiego integratora systemów informatycznych BetaCom SA i izraelskiego lidera Business Intelligence – GILON. Stworzenie zespołu konsultantów BI, pozyskiwanie i nadzorowanie nowych projektów na terenie Polski.
2006 – 2007 Bank Ochrony Środowiska SA - Dyrektor Projektu
Dyrektor Projektu wdrżenia centralnego systemu informatycznego w banku(w randze dyrektora departamentu). Odpowiedzialny za projekt wdrożenia systemu Globus T24, midlleware i hurtownię danych. Nadzorujący spór prawny z dostawcą / integratorem, negocjacje z dostawcami, bieżące kierowanie projektem, koordynacje prac z innymi projektami realizowanymi przez Bank, uzgodnienia z departamentami biznesowymi. Raportujący do Zarządu Banku.
2005 – 2006 Unisys Polska - Dyrektor w Sektorze Bankowym
Dyrektor reportujący bezpośrednio do General Managera, odpowiedzialny za zarządzanie kluczowymi projektami, utrzymywanie kontaktów z bieżącymi i nowymi klientami.
2002 – 2005 Deloitte & Touche, Poland Senior Manager – Consulting
Odpowiedzialny za stworzenie i rozwój nowej linii biznesowej CIO Advisory Service. Kierownik Projektu i ekspert w wielu projektach wdrożeniowych systemów informatycznych dla polskich banków.
2000 – 2002 Deloitte & Touche LLP New York Solutions (FSI Group)
1996 – 2000 Deloitte & Touche Polska - Manager w dziale Consultingu (Banking IT Sector)
1995 – 1996 ELBA SA, Wrocław - Sales Manager
1994 – 1995 ALCATEL Business Systems Poland - Sales Consultant
1992 – 1994 Bank Rozwoju Eksportu SA Oddział Wrocław specjalista ds. systemów informatycznych
1989 – 1992 ADAREX LTD Wrocław - Dyrektor Serwisu Komputerowego
1989 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Antropologii - specjalista w zakresie analiz statystycznych

WYKSZTAŁCENIE I CERTYFIKATY:


Iinternational Compliance Assotiation, AML Diploma (2015),
ITIL foundation (2005),
Project Management Professional (PMP) (2004) certyfikat wydawany przez Project Management Institute,
Central Connecticut State University / Politechnika Wrocławska, Podyplomowa Szkoła Biznesu, Dyplom z zakresu finansów, zarządzania, marketingu, planowania strategicznego (1992)
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA – magister inżynier, Wydział Elektroniki specjalność Systemy Informatyczne (1991)