Books


Coauthor of the book: “Strategic Project Management”
strategiczne_72dpi_200x286_stroke


Articles


 • Gazeta Bankowa 2006, # 3, p. 16-17 ”Koniec wzrostu?”
 • Gazeta Bankowa 2005, # 19, p. 32 “Technik czy finansista?”
 • Computerworld 25 April 2005 “Potrzebna rada”
 • CIO 8-9/2005 1 September 2005 “Nowe zadania dla IT”
 • Puls Biznesu 01 September 2005 Wygraj sukces na fuzji”
 • CIO 6-7/2005 1 June 2005 “Skazani na życie w symbiozie”
 • Rzeczpospolita 1 March 2005 “Lepsze wyniki spółek informatycznych”


Conferences


 • 3rd International PMI Warsaw Poland Chapter Congress, 2009 Warszawa, panel discussion
 • 1st International PMI Warsaw Poland Chapter Congress, 21—22 September 2006 Warsaw - Main Coordinator and Program Director
 • III Computerworld Conference “Jakość Systemów Komputerowych” Jachranka, 22-24 May 2006 r „Błędy na bank - Proces testowania oprogramowania na przykładzie wdrożeń centralnych systemów bankowych.”
 • II Conference “Era Społeczeństwa Informacyjnego” Poznań 20 April 2006 r „Bankowość internetowa - spadek zaufania klientów”
 • Project Management Days Warszawa 28 February - 2 March 2006 panel discussion: „Czy do zarządzania projektami potrzebna jest metoda?”
 • Conference ZBP Forum Technologii Bankowych Bezpieczeństwo bankowości internetowej 19 November 2005 “Bankowość internetowa – kanał dostępu do usług czy kanał wypływu pieniędzy?”
 • Forum Outsourcingu Warszawa 11 April 2005 “Outsourcing w zarządzaniu wartością banku.”
 • COMNET '97 Warszawa 19 June 1997 “Adaptacja schematów organizacyjnych przedsiębiorstwa dla efektywnego wykorzystania sieci korporacyjnej”