logo_ccsu1logo_pasblogo_ccsu
Studia Podyplomowe „Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu” są kontynuacją programu edukacyjnego zwanego Szkołą Biznesu - Institute of Business Studies. Szkoła powstała w 1991 roku z inicjatywy prof. Patricii Sanders i prof. Larry’ego Short, ówczesnych dziekanów School of Business, Central Connecticut State University (CCSU) w New Britain w stanie Connecticut, USA przy finansowym wsparciu Polonii Amerykańskiej, Fundacji Braci Rockefellerów oraz Fundacji Kościuszkowskiej. Pierwsza sesja w Szkole Biznesu, poprzedzona uroczystym otwarciem przez ówczesnych Rektora CCSU prof. Johna Shumakera i Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. Andrzeja Wiszniewskiego, miała miejsce w lutym 1991 roku. Pół roku później CCSU i Politechnika Wrocławska uzyskały grant U.S. Agency for International Development (US AID); Szkoła stała się jednym z podprojektów tego grantu. Grant ten został najwyżej oceniony wśród grantów przyznanych przez US AID na obszarze Europy. Program rozpoczęty przed laty rozwija się nadal, mimo iż jego finansowanie przez US AID dawno się skończyło. Od 1995r. działa również na Uniwersytecie Gdańskim i w Politechnice Krakowskiej. Zdobyte umiejętności i amerykański Certyfikat IBS ułatwił jej absolwentom poważny awans w karierze zawodowej. Wśród absolwentów Szkoły, są dyrektorzy banków, członkowie zarządów liczących się w kraju firm, członkowie rad nadzorczych znanych spółek, właściciele i dyrektorzy firm prywatnych, prezydenci miast i wojewodowie. Program Studiów jest programem typu „Executive MBA” wypracowanym w ciągu dziesięcioletniej współpracy z Central Connecticut State University, New Britain, USA. Program obejmuje 10 odrębnych modułów tematycznych. Program został tak skonstruowany by nawet osoby, które nie mają przygotowanie ekonomicznego mogły przyswoić sobie podstawową wiedzę niezbędną przy zarządzaniu organizacją gospodarczą. Wiedza ta jest na poziomie pozwalającym przeprowadzać podstawowe analizy pomocne przy podejmowaniu decyzji. Zakres tematyczny poszczególnych modułów obejmuje zarówno wiedzę podstawową jak i wybrane fragmenty wiedzy zaawansowanej. Program jest realizowany w czasie dwóch semestrów.
http://www.ioz.pwr.wroc.pl/podyplomowe/polamsb


logo
Szkoła Biznesu (IBS) jest prowadzona w ramach współpracy Central Connecticut State University w New Britain (USA) i Politechniki Krakowskiej Podstawowym celem Szkoly jest ksztalcenie i podnoszemnie kwalifikacji kadr menedżerskich, a więc przygotowanie ich do skutecznego zarządzania organizacjami gospodarczymi i instytucjmi publicznymi w warunkach wolnego rynku. Odbywa sie to poprzez zdobywanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie metod i technik rozwiązywania problemów menedżerskich. Ramowy program obejmuje 10 monotematycznych sesji. Szkołe kończy wykonanie i obrona pracy końcowej. PROGRAM SZKOŁY - TEMATY SESJI:
 • Kierowanie ludźmi.
 • Rachunkowość zarządcza.
 • Marketing.
 • Komunikacja społeczna w organizacji i zarządzaniu.
 • Finansowe koncepcje dla menedżerów.
 • Zarządzanie w złożonych organizacjach.
 • Zarządzanie strategiczne.
 • Zagadnienia prawne zarządzania.
 • Zarządzanie jakością.
Szkołę kończy wykonanie i obrona pracy końcowej - dyplomowej.
http://www.pk.edu.pl/~biznes


logo_nowelogo3_en

Effective IT Management and IT Governance

The program presents latest concepts and ideas in IT management and IT governance that create value for shareholders. The program also provides basics knowledge in management, finance and marketing, that is useful in effective IT management.
The program is designed for:

 • Chief Information Officers (CIOs),
 • Members of the Board responsible for IT,
 • Other IT managers,
 • IT specialists,
 • IT consultants,
Other persons responsible for IT governance and/or  IT management.
The program consists of 196 school hours of lectures and managerial workshops. It is divided into 7 sections:
 • Basics of management
 • Strategic Alignment
 • IT Value Delivery
 • IT Resources Management
 • IT Performance Measurement and IT Audit
 • IT Risk and Security Management
 • Legal Aspects of IT Management
The program consists of 14 weekend sessions and lasts 2 semesters.
http://www.zarzadzanieit.edu.pl/