Pasted Graphic

Piotr Malec - ekspert bankowy i informatyczny.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie we wdrożeniach systemów informatycznych oraz hurtowni danych dla instytucji finansowych w Polsce, a także w USA.
Prowadził projekty dla kluczowych polskich banków i wspomagał je rozwiązywaniu problemów związanych z informatyką. Od kilku lat zajmuje się także zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem transakcji, identyfikacją biometryczną i ochroną danych, oraz przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
Kierował projektami związanymi z określaniem strategii informatycznych, definiowaniu wymagań, wyborze i wdrażaniu systemów informatycznych, prowadzeniu negocjacji z dostawcami, zapewnieniu jakości oraz kierowaniem projektami wdrożeniowymi.

Od kilku lat prowadzi warsztaty i szkolenia, oraz wykłada na uczelniach.

Od marca 2010 zarządza Departementem Projetów i Wsparcia Produkcji w Pionie AML Citibanku. Jest odpowiedzialny za wszystkie projekty związane z AML w regionie EMEA.

Szeroki wachlarz doświadczeń zbudował w oparciu o certyfikat PMP® (Project Management Profesional) przyznawany przez PMI (Project Management Institute).

W latach 2005-2006 był Prezesem oddziału warszawskiego PMI, a w latach 2006-2007 pełnił funkcję Wiceprezesa PMI WPC. Od 2009 jest Czonkiem Komisji Rewizyjnej PMI WPC.
Od 2010 jest także członkiem International Institute of Business Analysis.